Informacija telefonu 8 800 20 203

Apie mus

UAB „Busturas" yra viena didžiausių Šiaulių miesto įmonių. Šiauliai – miestas šiaurės Lietuvoje (www.siauliai.lt), kuriame gyvena 102983 (LRSD duomenimis, 2016) gyventojai. Uždaroji  akcinė bendrovė „Busturas" įregistruota Šiaulių   miesto   savivaldybėje  1990 m.   gruodžio  18 d. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 107080 nematerialiųjų nominalios vertės vardinių akcijų. 2015 m. birželio 30 d. „Busturas" ir Šiaulių m. savivaldybės administracija sudarė akcijų pasirašymo sutartį Nr. SŽ-843. UAB „Busturas" įstatinis kapitalas padidintas 434428,96 EUR, išleidžiant 15001 akcijų emisiją. Akcijų nuosavybės teisė priklauso Šiaulių miesto savivaldybei. Akcijų valdymas, naudojimas ir disponavimas pasitikėjimo teise  perduotas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriui.   Keleivių vežimo įmonė savo metus skaičiuoja nuo 1955 metų. 1999 m. įmonė pavadinta UAB „Busturas". Pagrindinė bendrovės veikla – nustatytais maršrutais vežti keleivius vietinio (miesto ir priemiestinio) ir tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutais bei užsakomaisiais reisais.  UAB „Busturas" vykdo veiklą vadovaudamasi Europos Sąjungos transporto reglamentais ir direktyvomis, Lietuvos Respublikos Kelių transporto kodeksu, Lietuvos Respublikos Transporto lengvatų ir su šiais įstatymais susijusiais norminiais aktais, sutartimis, sudarytomis su Šiaulių miesto savivaldybe, Šiaulių rajono savivaldybe ir Valstybine kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos bei atsižvelgdama į keleivių judumo poreikius.

Šiuo metu UAB „Busturas" veiklą vykdo 59 tūkst. kv. m. ploto teritorijoje. Joje yra administracinis pastatas, autobusų remonto ir aptarnavimo dirbtuvės, garažas-pastogė, mechaninės dirbtuvės, gamtinių dujų kompresorinė, gamybinis korpusas, sandėlis, degalinė.
Bendrovė pagal nuomos sutartį valdo Šiaulių autobusų stotį, esančią Tilžės g. 109, Šiauliuose. Bendrovės valdymo organai:
  • visuotinis akcininkų  susirinkimas;
  • bendrovės  valdyba – kolegialus valdymo organas;
  • bendrovės  vadovas – generalinis  direktorius – vienasmenis valdymo organas;
  • stebėtojų tarybos nėra.
Įmonėje dirba (2016 m. duomenimis) 417 darbuotojų, iš jų - 232 vairuotojai - konduktoriai, 90 technikos aptarnavimo ir remonto darbuotojų, 57 specialistai. Bendrovėje dirbančiųjų amžiaus vidurkis – 52 metai. 57,39 proc. darbuotojų  turi vidurinį išsilavinimą, 19,70 proc. – aukštesnįjį, 10,34 proc. – aukštąjį, 3,94 proc. – spec. vidurinį, likę – nebaigtą vidurinįjį.

Bendrovė turi 167 autobusus, iš jų - 112 skirti miestui, 52 - dirba priemiestiniuose arba tolimojo susisiekimo maršrutuose bei užsakomuosiuose reisuose. Per 2015 metus UAB „Busturas" autobusai nuvažiavo 9,7 mln. km. Didžiąją dalį UAB „Busturas" pervežimų sudaro keleivių  vežimas  reguliariaisiais  reisais  vietinio  (miesto)  susisiekimo  maršrutais  (56,81 %, arba 5518.6 tūkst. km.). Maršrutų skaičius Šiaulių mieste 2015 m. siekė 39, o tai yra 3 maršrutais daugiau nei 2014 m. Bendras UAB „Busturas" maršrutų skaičius 2015 m. - 74, o tai yra 2 maršrutais daugiau palyginus su 2014 m. Bendrovės reguliariais ir užsakomais reisais 2015 m. buvo pervežta 14, 2 mln. keleivių. 2015 m. UAB „Busturas“ pardavimai siekė 9352,1 tūkst. Eur., o tai yra 610,7 tūkst. Eur. (arba 6,13 %) mažiau, lyginant su 2014 m. Didžiausią dalį įmonės pardavimų sudaro pajamos, gautos iš miesto pervežimų. Be keleivių vežimo reguliariais maršrutais, bendrovė nuomoja įvairios klasės autobusus, veža siuntas autobusais, parduoda bilietus į vietinius ir tarptautinius reisus, teikia techninės pagalbos kelyje paslaugas, nuomoja turtą ir t.t.

Šiuo metu bendrovėje vykdomi projektai:
  • Elektroninio bilieto sistemos įdiegimo;
  • Mažai taršių miesto autobusų keitimas;
  • Tarpmiestinių autobusų atnaujinimas;
  • Miesto maršrutinių autobusų atnaujinimas.

UAB „Busturas" MISIJA – užtikrinti nepertraukiamą keleivių mobilumą viešuoju autobusų transportu Šiaulių miesto, priemiesčio bei tarpmiestiniais maršrutais, atsižvelgiant į aptarnaujamos teritorijos judumo poreikius, garantuojant viešojo autobusų transporto prieinamumą, patogumą, greitį ir tuo pačiu - saugumą ir dėmesingumą keleiviams.

UAB „Busturas" VIZIJA – moderni, konkurencinga ir patikima Šiaulių miesto įmonė, teikianti aukščiausios kokybės keleivių pervežimo autobusais paslaugas.

Prenumeruokite naujienlaiškį

UAB „Busturas”

Įmonės kodas 144127993
PVM mokėtojo kodas LT441279917
Šarūno g. 2, Šiauliai LT-76161
Šiaulių autobusų stotis: Tilžės g. 109, Šiauliai LT-77159

Informacija telefonu
8 800 20203
busturas@busturas.lt