Informacija telefonu 8 700 55 066

Apie mus

UAB „Busturas" yra viena didžiausių Šiaulių miesto įmonių. Šiauliai – miestas šiaurės Lietuvoje (www.siauliai.lt), kuriame 2017 m. gyveno 101 214 (Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2018) gyventojų. Uždaroji  akcinė bendrovė „Busturas" įregistruota Šiaulių   miesto   savivaldybėje  1990 m.   gruodžio  18 d. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 107080 nematerialiųjų nominalios vertės vardinių akcijų. 2015 m. birželio 30 d. „Busturas" ir Šiaulių m. savivaldybės administracija sudarė akcijų pasirašymo sutartį Nr. SŽ-843. UAB „Busturas" įstatinis kapitalas padidintas 434428,96 EUR, išleidžiant 15001 akcijų emisiją. Akcijų nuosavybės teisė priklauso Šiaulių miesto savivaldybei. Akcijų valdymas, naudojimas ir disponavimas pasitikėjimo teise  perduotas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriui.

 
Keleivių vežimo įmonė savo metus skaičiuoja nuo 1955 metų. 1999 m. įmonė pavadinta UAB „Busturas". Pagrindinė bendrovės veikla – nustatytais maršrutais vežti keleivius vietinio (miesto ir priemiestinio) bei tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutais, užsakomaisiais reisais. 


UAB „Busturas" vykdo veiklą vadovaudamasi Europos Sąjungos transporto reglamentais ir direktyvomis, Lietuvos Respublikos Kelių transporto kodeksu, Lietuvos Respublikos Transporto lengvatų ir su šiais įstatymais susijusiais norminiais aktais, sutartimis, sudarytomis su Šiaulių miesto savivaldybe, Šiaulių rajono savivaldybe ir Valstybine kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos bei atsižvelgdama į keleivių judumo poreikius.
Šiuo metu UAB „Busturas" veiklą vykdo 59 tūkst. kv. m. ploto teritorijoje. Joje yra administracinis pastatas, autobusų remonto ir aptarnavimo dirbtuvės, garažas-pastogė, mechaninės dirbtuvės, gamtinių dujų kompresorinė, gamybinis korpusas, sandėlis, degalinė.
Bendrovė pagal nuomos sutartį valdo Šiaulių autobusų stotį, esančią Tilžės g. 109, Šiauliuose. Bendrovės valdymo organai:

  • visuotinis akcininkų  susirinkimas;
  • bendrovės  valdyba – kolegialus valdymo organas;
  • bendrovės  vadovas – generalinis  direktorius – vienasmenis valdymo organas;
  • stebėtojų tarybos nėra.
Įmonėje dirba (2018 m. vasario 12 d. duomenimis) 369 darbuotojai, iš jų – 191 vairuotojas-konduktorius, kiti vairuotojai – 20, remontininkai – 39, kiti kvalifikuoti darbininkai – 48, specialistai, tarnautojai, technikai – 59, administracija – 12. Bendrovėje dirbančiųjų bendras amžiaus vidurkis – 53 metai, vairuotojų – konduktorių – 55 metai. 6 proc. darbuotojų turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą (daktaro, magistro arba bakalauro laipsnį), 4 proc.– aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą, 8 proc. – aukštesnįjį / specialųjį vidurinį arba šiuo metu studijuoja, 24 proc. – vidurinį su profesine kvalifikacija, 56 proc. – vidurinį ir 2 proc. – pagrindinį išsilavinimą.

Bendrovė turi 148 autobusus, iš jų - 115 skirti miestui, 33 - dirba tolimojo susisiekimo maršrutuose bei užsakomuosiuose reisuose. Per 2017 metus UAB „Busturas" autobusai nuvažiavo 8,49 mln. km. Didžiąją dalį UAB „Busturas" pervežimų sudaro keleivių  vežimas  reguliariaisiais  reisais  vietinio  (miesto)  susisiekimo  maršrutais  (62 %, arba 5269,41 tūkst. km.). Maršrutų skaičius Šiaulių mieste 2017 m. siekė 42. Bendras UAB „Busturas" maršrutų skaičius 2017 m. - 59, o tai yra 13 maršrutų mažiau palyginus su 2016 m. To priežastis – nebeaptarnaujami vietiniai (priemiestiniai) maršrutai, nuo 2017m. liepos 1 d.

Bendrovės reguliariais ir užsakomais reisais 2017 m. buvo pervežta 13,485 mln. keleivių. 2017 m. UAB „Busturas“ pardavimai siekė 9187,65 tūkst. Eur., o tai yra 161,66 tūkst. Eur. (arba 1,73 %) mažiau, lyginant su 2016 m. Didžiausią dalį įmonės pardavimų sudaro pajamos, gautos iš miesto pervežimų. Be keleivių vežimo reguliariais maršrutais, bendrovė nuomoja įvairios klasės autobusus, veža siuntas autobusais, parduoda bilietus į vietinius ir tarptautinius reisus, teikia techninės pagalbos kelyje paslaugas, nuomoja turtą ir t.t.

Šiuo metu bendrovėje vykdomi projektai:

  • Elektroninio bilieto sistemos eksploatavimo funkcionalumų tobulinimas;
  • Mažai taršių miesto autobusų keitimas;
  • „Miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas (Nr. 04.5.1-TID-V-517)“ – ES struktūrinių fondų finansavimo priemonė.
UAB „Busturas" MISIJA – užtikrinti nepertraukiamą keleivių mobilumą viešuoju autobusų transportu Šiaulių miesto bei tarpmiestiniais maršrutais, atsižvelgiant į aptarnaujamos teritorijos judumo poreikius, garantuojant viešojo autobusų transporto prieinamumą, patogumą, greitį ir tuo pačiu - saugumą ir dėmesingumą keleiviams.

UAB „Busturas" VIZIJA – moderni, konkurencinga ir patikima Šiaulių miesto įmonė, teikianti aukščiausios kokybės keleivių pervežimo autobusais paslaugas.

Prenumeruokite naujienas

captcha  

UAB „Busturas”

Įmonės kodas 144127993
PVM mokėtojo kodas LT441279917
Šarūno g. 2, Šiauliai LT-76161
Šiaulių autobusų stotis: Tilžės g. 109, Šiauliai LT-77159

Tel. (8~41) 592 000

faks. (8~41) 545 296

A.s. LT72 7180 0000 0246 7930AB Šiaulių bankas

Informacija telefonu
8 700 55066
busturas@busturas.lt