E. bilieto pildymo internetu D.U.K.

E. bilieto klientų dažniausiai užduodami klausimai

1. Kur galima įsigyti e. bilieto kortelę?

Kortelę galima įsigyti Autobusų stotyje, keleivių aptarnavimo centre (Tilžės g. 109, Šiauliai).

2. Kiek kainuoja e. bilieto kortelė?

Kortelės išdavimas kainuoja 1,50 Eur.

3. Ar galima gauti tuščią e. bilieto kortelę?

Ne, įsigyjant kortelę reikia iš karto ją papildyti pinigais arba įsigyti terminuotąjį bilietą.

4. Kokių dokumentų reikia, norint įsigyti e. bilieto kortelę?

Jeigu įsigyjama nevardinė kortelė, jokių dokumentų nereikia. Jeigu keleivis turi teisę į lengvatą, tai įsigyjant kortelę jam yra paruošiama vardinė kortelė, todėl reikia pateikti asmens dokumentą, suteikiantį teisę į lengvatą.

5. Kokius dokumentus reikia saugoti, įsigijus e. bilieto kortelę?

Norint įrodyti, kad esate kortelės savininkas, reikia išsaugoti instrukciją ir bent vieną pirkimo kvitą.

6. Kiek vienas žmogus gali turėti e. bilieto kortelių?

Vienas keleivis turėtų turėti tik vieną e. bilieto kortelę.

7. Kokio tipo e. bilietus galima įsigyti?

Šiuo metu galima įsigyti terminuotuosius vieno, trijų ir šešių kalendorinių mėnesių, terminuotuosius vienos, septynių ir trisdešimties dienų e. bilietus bei papildyti kortelės e. piniginę, iš kurios yra atsiskaitoma už vienkartinius važiavimus, įmoka.

8. Kiek galioja terminuotasis kalendorinių mėnesių e. bilietas?

Terminuotasis kalendorinių mėnesių e. bilietas galioja nuo pirmosios iki paskutinės nurodytų kalendorinių mėnesių skaičiaus dienos. Kelionių skaičius per šiuos mėnesius yra neribojamas.

9. Nuo kada galima įsigyti terminuotuosius mėnesio e. bilietus?

Jei terminuotasis mėnesių e. bilietas perkamas iki einamojo mėnesio 15 dienos, tai šis e. bilietas pradės galioti nuo / galios einamąjį mėnesį. Jei terminuotasis mėnesių e. bilietas perkamas nuo einamojo mėnesio 16 dienos iki mėnesio pabaigos, tai šis e. bilietas pradės galioti nuo / galios kitą kalendorinį mėnesį.

10. Kuo skiriasi terminuotasis vieno mėnesio ir 30 dienų e. bilietai?

Terminuotasis vieno mėnesio e. bilietas galioja kalendorinį mėnesį nepriklausomai nuo dienų skaičiaus, nuo pirmos iki paskutinės mėnesio dienos, o 30 dienų – nurodytą dienų skaičių, nuo e. bilieto aktyvavimo dienos.

11. Kokia suma galima papildyti elektroninę piniginę?

E. piniginę galima papildyti ne mažesne kaip 1 Eur ir ne didesne kaip 100 Eur suma.

12. Kiek galioja elektroninės piniginės pinigai?

Turimi e. piniginės pinigai galios tol, kol galios e. bilieto kortelė. Pasibaigus kortelės galiojimo laikui, ją pateikus, pinigų likutis bus perkeltas į naują kortelę.

13. Kaip elgtis, jei e. piniginėje liko per mažai pinigų kelionei apmokėti?

Turite papildyti e. piniginę ir pinigų likutis kartu su nauja įmoka bus naudojami atsiskaityti už Jūsų keliones arba įsigyti vienkartinį bilietą pas vairuotoją.

14. Ar visi pinigai, esantys e. piniginėje, yra naudojami kelionėms apmokėti?

Taip. Jokių papildomų mokesčių už e. piniginės aptarnavimą nėra.

15. Ar kortelėje vienu metu gali būti ir terminuotasis e. bilietas, ir įmoka?

Taip. Jei yra ir terminuotasis bilietas, ir įmoka – pinigai iš e. piniginės nenuskaičiuojami. E. piniginę galėsite panaudoti, jei norėsite nupirkti bilietą kitam kartu su jumis važiuojančiam asmeniui.

16. Ar galima pasipildyti terminuotąjį mėnesio e. bilietą ilgesniam laikui (pavyzdžiui, 2 mėnesiams, metams)?

Taip, šiuo metu yra vieno, trijų ir šešių kalendorinių mėnesių arba 30 dienų trukmės bilietai.

17. Ar galima papildyti e. piniginę arba nupirkti terminuotąjį bilietą kitam asmeniui be jo kortelės?

Taip. Norint tai atlikti Jūs turite atvykti į Autobusų stotį, keleivių aptarnavimo centrą (Tilžės g. 109, Šiauliai). Čia turėsite pateikti asmens, kurio kortelę norėsite papildyti, duomenis arba kortelės numerį. Vėliau tokį papildymą šis asmuo autobuse turės įrašyti į savo kortelę (skaitykite p.30).

18. Ar galima papildyti e. bilietą, atliekant paprastą pavedimą į UAB „Busturas” sąskaitą?

Tokį pavedimą atlikti nerekomenduojame. Tik atliekant mokėjimą per tinklalapį e.busturas.lt Jūsų įmoka bus iš karto matoma sistemoje ir galėsite papildyti savo kortelę. Kitais atvejais užtruks daug papildomai laiko, kol Jūsų mokėjimas bus užskaitytas.

19. Jei vaikas turi neįgaliojo pažymėjimą ir mokinio pažymėjimą, pagal kurią lengvatą pirkti bilietą?

Keleivis turi pats pasirinkti, kokio tipo bilietą nori įsigyti pagal turimą lengvatos dydį.

20. Ar gali keli žmonės naudotis ta pačia e. bilieto kortele?

Galima naudotis tik ta pačia nevardine kortele.

21. Ar galima naudotis lengvatine draugo / žmonos / vyro kortele, jeigu turima ta pati lengvata?

Visi lengvatiniai bilietai ir kortelės yra vardiniai, t. y. priklauso tik konkrečiam asmeniui. Kiti asmenys naudotis tokia kortele neturi teisės. Kelionės metu privalote kartu turėti dokumentą, suteikiantį teisę į lengvatą.

22. Ar būtina pasižymėti e. bilietą, jeigu turi terminuotąjį mėnesio bilietą?

Taip. Pagal Šiaulių miesto savivaldybės tarybos patvirtintas „Keleivių ir bagažo vežimo autobusais vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutais Šiaulių mieste taisykles” VISI bilietai privalo būti pasižymėti.

23. Kokius e. bilietus reikia aktyvuoti?

Aktyvuoti reikia terminuotuosius dienų skaičiaus bilietus. Toks e. bilietas pradės galioti aktyvavimo dieną ir galios nurodytą dienų skaičių.

24. Kaip sužinoti informaciją apie e. piniginės pinigų likutį ir turimus terminuotuosius bilietus?

Informacija apie pinigų likutį ir turimus terminuotuosius bilietus rodoma komposterio ekrane paspaudus 3 mygtuką „E. bilieto informacija” ir priglaudus kortelę.

25. Ką daryti, jeigu autobuse neveikia komposteris?

Tokiu atveju apie gedimą būtina pranešti vairuotojui ir galite tęsti kelionę.

26. Ką daryti, jeigu autobuse nuskaičiavo ne tokią kainą už vienkartinį važiavimą?

Reikia kreiptis e. bilieto klientų aptarnavimo centrą adresu Tilžės g. 109 (Autobusų stotis) arba Šarūno g. 2. Bus užregistruota Jūsų pretenzija, patikrinti sistemos duomenys ir problema išspręsta.

27. Kur galima pasipildyti e. bilieto kortelę?

Pasipildyti e. bilieto kortelę galima UAB „Busturas” (Autobusų stotyje Tilžės g. 109 ir Šarūno g. 2), „Tau”, „Kubo” prekybos centruose, Lietuvos spaudos kioskuose ir „Narvesan“ parduotuvėse (informaciją apie platinimo vietas rasite atmintinėje arba tinklalapiuose www.busturas.lt ir e.busturas.lt).

28. Ar galima e. bilieto kortelę pasipildyti internetu?

Taip. Kortelės papildymas atliekamas svetainėje e.busturas.lt. Vėliau tokį papildymą autobuse reikia įrašyti į savo kortelę (skaitykite p.30).

29. Ar po internetinio papildymo galima iš karto važiuoti ir naudotis įsigytu bilietu?

Ne. Po internetinio papildymo informaciją apie papildymą po 24 val. privalote įrašyti į kortelę.

30. Kaip įsikelti internetinio papildymo informaciją į kortelę?

Autobuse komposterio ekrane spustelkite 4 mygtuką, sulaukę garsinio signalo įkiškite kortelę į komposterio pasižymėjimo vietoje esančią ertmę (kišenėlę). Taip Jūsų įsigyti bilietai yra įrašomi į kortelę.

31. Ką daryti, jei praleistas 72 val. papildymo įrašymo į kortelę terminas?

Turite paskambinti nemokamu telefonu 8 700 55066 #4 (Informacija apie elektroninį bilietą) arba parašyti elektroninį laišką ebilietas@busturas.lt ir įrašymo terminas bus pratęstas.

32. Ar yra kitų būdų internetinį papildymą įrašyti į kortelę?

Taip. Galite atvykti į Klientų aptarnavimo centrą Autobusų stotyje ir Jūsų papildymas bus įrašytas į kortelę.

33. Ką daryti pametus ar kitaip praradus e. bilietą?

Praradus, sugadinus ar turint kitokių problemų su e. bilieto kortele reikia kreiptis į e. bilieto klientų aptarnavimo centrą Tilžės g. 109 (Autobusų stotis) arba Šarūno g. 2. Jei e. bilieto kortelė yra vardinė, būtina pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą su nuotrauka. Jei kortelė nevardinė, e. bilieto pirkimo čekį (ant kurio atspausdintas kortelės numeris) ir kortelės instrukciją. Kortelės dublikato išdavimas kainuoja 1,50 Eur. Į kortelės dublikatą bus perkeltas piniginės likutis ir turėti terminuotieji bilietai.

34. Ką daryti, jei pasikeitė lengvatos tipas ir/arba galiojimo terminas?

Reikia BŪTINAI atvykti į Autobusų stotį Tilžės g. 109 arba Šarūno g. 2 su galiojančiais turimos lengvatos dokumentais. Šie atnaujinti duomenys bus įvesti į sistemą.

35. Ar Šiaulių e. bilieto kortelė galioja kituose miestuose?

Šiuo metu dar ne.

36. Ar mūsų mieste galioja kitų miestų (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos) kortelės?

Šiuo metu dar ne.

37. Kokių dokumentų reikia norint senjorui virš 75 metų važiuoti nemokamai?

Nemokamai nuo 2015 m. spalio 1 d. važiuoti turi teisę Šiaulių miesto bei nuo 2022 m. birželio 1 d. Šiaulių rajono senjorai, sulaukę 75 metų ir deklaravę gyvenamąją vietą Šiauliuose ar Šiaulių rajone, todėl jie su asmens dokumentu turi atvykti į Autobusų stotį adresu Tilžės g. 109.