Duomenų apsauga

UAB „Busturas“ duomenų apsaugos pareigūnas

Pagal Reglamentą (ES) 2016/679 duomenų subjektai gali kreiptis dėl asmens duomenų subjektų teisių įgyvendinimo bendrovėje UAB „Busturas“ el. paštu busturas@busturas.lt arba tel. 8 700 55 066

Busturo bendrosios asmens duomenų apsaugos taisyklės 2020

Informacija pretendentams į laisvas darbo vietas apie asmens duomenų apsaugą

Duomenų apsaugos pareigūno funkcijas vykdo UAB „SDG“

El. paštas: asmensduomenys@sdg.lt

Tel. Nr. +370 37 460066