Korupcijos prevencija

PRANEŠKITE APIE KORUPCIJĄ

UAB „Busturas“, siekiant užtikrinti savo veiklos skaidrumą ir viešumą, sistemingai vykdo korupcijos prevenciją ir prašo kiekvieno iš Jūsų bendradarbiauti.

Jei pamatysite UAB „Busturas“ darbuotojų korupcinio pobūdžio veikas, nusikalstamo ar netinkamo pobūdžio veiksmus (pvz., netoleruotiną ir netinkamą paslaugų teikimą, sukčiavimą), PRAŠOME NEDELSIANT PRANEŠTI.

KONFIDENCIALUMĄ GARANTUOJAME

Pranešti galite susisiekę su už korupcijos prevenciją atsakingu asmeniu. Atsakingas asmuo už korupcijos prevenciją – Plėtros ir marketingo skyriaus vadovas, El. p.: korupcijos_prevencija@busturas.lt 

Kiti kontaktai, susidūrus su korupcinio pobūdžio veika

Pastebėję korupcijos atvejus, galite pranešti Lietuvos Respublikoje korupcijos prevenciją vykdančioms įstaigoms:

  • Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai.

STT apie korupciją galima pranešti: visą parą veikiančiu „karštosios linijos” telefonu Vilniuje +370 266 33 33 (taip pat ir poilsio dienomis), el. paštu pranesk@stt.lt; faksu +370 266 3307.

Asmenys, pageidaujantys tiesiogiai kreiptis į STT pareigūnus, priimami Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos teritoriniame padalinyje, Šiaulių valdyboje, esančioje adresu Vytauto g. 87, Šiauliai 77155.

  • Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai.

FNTT apie korupciją galima pranešti: pasitikėjimo telefonu +370 261 62 05; faksu +370 262 1826; el. paštu dokumentas@fntt.lt.

Šiaulių apygardos valdyba: Varpo g. 29, Šiauliai 76240; el. paštu dokumentas.siauliai@fntt.lt.

  • Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai.

VTEK apie korupciją galima pranešti: telefonu +370 212 4396; faksu +370 261 0867; el. paštu vtek@vtek.lthttp://www.vtek.lt.

Darbuotojų pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas UAB „Busturas“ sąrašas

Valdybos patvirtintų darbuotojų pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas UAB „Busturas“ sąrašas

Korupcijos prevencijos programa 2024 – 2026

Korupcijos prevencijos programos priemonių planas 2024 – 2026

Ataskaita apie 2021-2023 m. korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymo eigą

Ataskaita apie 2021-2023 m. korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo programos įgyvendinimo plano vykdymo eigą 2022 m.

Korpupcijos prevencijos programa 2021-2023

Korupcijos prevencijos programos priemonių planas 2021-2023

Skaidrumo politika

Dovanų politika