UAB ,,Busturas” valdybos nariai

Vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-09-13 įsakymu Nr. A-1610 „Dėl UAB „Busturas“ valdymo struktūros nustatymo ir naujos redakcijos įstatų patvirtinimo“ įmonėje valdyba atšaukta. Bendrovės valdymo struktūra susideda iš visuotinio akcininkų susirinkimo ir vienasmenio valdymo organo – Bendrovės vadovo (generalinio direktoriaus).