AR 50 CT PLIUS 50 CT LYGU VIENAS EURAS PERKANT BILIETĄ AUTOBUSE?

        Klausimas. Ar kalbama apie mums, vartotojams, gerai pažįstamą eilinę 50 proc. nuolaidą, kurią suteikia/gali suteikti viena ar kita įmonė ar organizacija savo lojaliems, svarbiems klientams, ar pvz., siekdama padidinti pardavimus ar kalbame apie įstatymų reglamentuotą nuolaidą-lengvatą dėl tam tikrų įstatyme aiškiai apibrėžtų priežasčių, griežtai prižiūrimą ir kontroliuojamą LR vyriausybinių bei savivaldos institucijų?
       Atsakymas. Skirtumas esminis, nes UAB „Busturas“ nuolaidų bilietų kainodaroje neturi ir netaiko. Mažesnės kainos bilietas reiškia, jog keleivis turi vienokią ar kitokią jam LR teisės aktų ar Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos suteiktą lengvatą, kuria jis gali naudotis, tik pateikęs tai įrodančius dokumentus.
      Pagrindas: Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymas 2000 m. kovo 30 d. Nr. VIII-1605 tokios rūšies bilietus, kokius pateikėte kontrolės metu turi teisę įsigyti pagal 5 str. 2 d. „Teisę įsigyti vienkartinį arba terminuotą vardinį važiavimo tolimojo, vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais, keleiviniais traukiniais, reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais bilietą su 50 procentų nuolaida turi tam tikros grupės keleivių.
         Kodėl net ir vienas Euras yra toks „galingas ir įtakingas“?
        Vežėjų negautos dėl važiavimo keleiviniu transportu lengvatų pajamos atlyginamos pagal su jais sudarytas sutartis iš valstybės ir savivaldybių biudžetų Vyriausybės nustatyta tvarka. Kitaip tariant, kiekvienas su nuolaida nupirktas bilietas yra įtraukiamas į įmonės apskaitą, pagal kurią paskui mokama kompensacija iš visų mokesčių mokėtojų pinigų. Kitaip tariant, jei 1 Eurą susimokate iš savo asmeninių lėšų pirkdami pilnos kainos bilietą, tai šios pajamos „nueina“ tiesiai į UAB „Busturą“, bet jei įsigyjate lengvatinį bilietą, tai jūs iš savo asmeninių pajamų sumokate tik 50 ct, o kita dalis kompensuojama iš savivaldybės, kitaip tariant iš visų mokesčių mokėtojų surenkamų pinigų.
        Kaip atrodo praktiškai tokios situacijos? Pvz., įlipa du keleiviai (vyras ir žmona, du draugai, du giminaičiai ar pan.) nusiperka 2 bilietus po pusę kainos, t. y. vienas už 50 ct ir kitas už 50 ct, nors jie tam teisės į lengvatinius bilietus neturi. Vienas iš jų išlipa anksčiau viena stotele, nes pasiekia suplanuotos kelionės tikslą, palikdamas toliau kelionę tęsiančiam asmeniui savo 50 ct vertės bilietą. Pastarasis keleivis, kuris tęsia kelionę, jau turi du bilietus po 50ct, bendra vertė – 1 Euras. Ir tada įlipa keleivių kontrolė… Turbūt ne vienas iš mūsų sau pripažins, kad ir anksčiau, kai išlipdami iš autobuso kitiems, įlipantiems, keleiviams perduodavome savo popierinius „talonus“, ir dabar yra kas taip daro su dabartiniais kasos aparato bilietais.
       Taip pat gali būti ir kitas pvz., tokį bilietą su nuolaida gali pirkti pvz., „slaptas pirkėjas“ ar tikrintojas iš Lietuvos transporto saugos administracijos, miesto savivaldybės? Kam? Nes tai šių institucijų prievolė, kadangi teisės aktai ir vidiniai UAB „BUSTURAS“ vidiniai dokumentai labai aiškiai reglamentuoja analizuojamas situacijas:

  1. 2011 m. balandžio 13 d. Nr. 3-223 Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklių VI. skyriaus 29 punkto: „ Draudžiama parduoti du bilietus ar daugiau su Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme nustatyta nuolaida vietoj vieno bilieto, kasos aparatu išspausdinti bilietus su Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme nustatyta nuolaida nesant keleivių arba išspausdinti viename biliete dviejų ar daugiau bilietų su Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme nustatyta nuolaida duomenis.“
  2. 2019 m. vasario 12 d. Keleivių ir bagažo vežimo autobusais vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutais Šiauliuose taisyklių IV skyriaus 20 punkto: „Reguliaraus susisiekimo autobusų ekipažas vienkartinius popierinius bilietus privalo parduoti tik autobuso stotelėje. Draudžiama išvažiuoti iš stotelių teritorijų nebaigus parduoti vienkartinių popierinių bilietų. Draudžiama vietoj vieno bilieto parduoti du bilietus ar daugiau su Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme nustatyta nuolaida“.
  3. UAB „BUSTURAS“ Vairuotojo-konduktoriaus pareiginių nuostatų VI skyriaus 69 punkto d) papunkčio „69. Autobuso vairuotojas-konduktorius atsako už žemiau išvardintus šiurkščius darbo drausmės pažeidimus: d) už finansinės drausmės pažeidimus (paimti pinigai ir neduotas bilietas), duotas mažesnės vertės bilietas“.

       Šioje situacijoje vairuotojas-konduktorius atsako už tinkamo bilieto pardavimą to prašančiam keleiviui. Tačiau, situacija tuo nebūtinai pasibaigia, kodėl? Nes kiekvienas nesąžiningas žmogus gali (beje ir perka), sąmoningai nusipirkti lengvatinį (pigesnį) bilietą ir Kontrolės metu teigti, kad tokį jam padavė vairuotojas-konduktorius. TODĖL keleivio, pirkusio bilietą pas vairuotą, elgesį transporto priemonėje nusako
       Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-29 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T-32“ „Dėl keleivių ir bagažo vežimo autobusais vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutais Šiauliuose taisyklių patvirtinimo“ taisyklių 50.5. p. „nusipirkus vienkartinį popierinį bilietą iš vairuotojo, patikrinti, ar gautas toks bilietas, kokio prašyta. Būtina patikrinti bilieto numerį, maršruto numerį, bilieto kainą, datą ir laiką, stotelės, kurioje parduotas bilietas, pavadinimą”.

        Kontrolės metu keleivis atsakingas už pateiktus bilietus to reikalaujančiam kontrolės pareigūnui. Ši situacija reglamentuota pagal:

  • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011-04-13 įsakymo Nr. 3-223 „Dėl keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklių patvirtinimo“ 57 punktą ir tuo metu Keleivis privalo:

57.5. kelionės metu turėti ir pateikti kontrolę vykdančiam pareigūnui reikalaujant transporto bilieto (bagažo kvito) identifikavimo priemonę ir (ar) dokumentų originalus, patvirtinančius: 

57.5.1. asmens tapatybę (įgijus keleivinio transporto bilietą (bagažo kvitą) važiuoti (vežti bagažą) vietinio (priemiestinio) ar tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutu);

57.5.2. teisę į transporto lengvatas (reguliarių reisų metu);

  • Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-29 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T-32“ „Dėl keleivių ir bagažo vežimo autobusais vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutais Šiauliuose taisyklių patvirtinimo“ 41 p. keleivis privalo: 1. p.  “įlipdamas į vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusą, turėti pasiruošęs e. bilieto kortelę ar kitą elektroninę laikmeną (su galiojančiu terminuotu bilietu arba pinigais e. piniginėje) ir, įlipęs į autobusą, nedelsdamas tinkamai ją pažymėti, arba turėti pinigų vienkartiniam popieriniam bilietui nusipirkti iš vairuotojo, taip pat turėti pasiruošęs asmens dokumentus (originalus), patvirtinančius teisę į įstatymų numatytas lengvatas”.

      Išvada: Kadangi pagal AN kodekso 446 str. 4 d. „keleivių važiavimas be bilieto keleivinėmis kelių transporto priemonėmis, važiavimas įsigijus važiavimo bilietą su nuolaida neturint teisės į transporto lengvatas užtraukia baudą nuo šešiolikos iki trisdešimt eurų“, todėl keleiviui tokiu atveju pradedama administracinio nusižengimo teisena.

Paskelbimo data: 2019-12-20