„BUSTURO” AUTOBUSŲ VAIRUOTOJAI – PATYRĘ PROFESIONALAI

Miesto gyventojų, kurie naudojasi viešojo transporto paslaugomis, saugumas – patikimose rankose. Svarbiausias saugaus keleivių vežimo įrodymas – autoįvykių statistika. „Busturas“ vairuotojai nebuvo kalti nei dėl vieno 2017 metais įvykusio autoįvykio, kuriame nukentėjo žmonės. Miesto ir tarpmiestinius autobusus vairuoja apie 190 savo srities profesionalų, patyrusių vairuotojų-konduktorių, turinčių ilgametę darbo patirtį. Įprasta manyti, kad vairuotojas – vyriška profesija. Mūsų miesto gatvėmis saugiai autobusus vairuoja net keturios moterys.
    Ilgametė darbo patirtis – išskirtinis visos bendrovės personalo bruožas. Bendrovėje yra itin daug ilgamečių darbuotojų. Net 18 žmonių bendrovėje dirba ilgiau nei 40 metų. Bendras darbo stažo vidurkis – per 15 metų.
    Jauniausias mūsų vairuotojas yra 27 metų, o bendras amžiaus vidurkis – 55 metai. Tačiau patirtis būtų nieko verta, jeigu ji nebūtų perduodama jaunajai kartai. Todėl siekiama pritraukti kuo daugiau jaunų, atsakingų, entuziastingų, darbščių ir veiklių jaunų darbuotojų, o tai, turint omenyje darbininkiškas profesijas (vairuotojus, technikus, šaltkalvius), yra viena aktualiausių ne tik „Busturo“, bet ir visos šalies problemų.
    Keleivinių transporto priemonių vairuotojo profesija nėra jaunimo „svajonių profesija“. Kadangi finansinis suinteresuotumas yra vienas svarbiausių motyvų, svarbu paminėti, kad „Busturas“ autobuso vairuotojo-konduktoriaus vidutinis mėnesinis atlyginimas 2017 m. buvo daugiau nei 50 eurų didesnis negu vidutinis mėnesinis atlyginimas Šiaulių mieste ir tik nedaug atsiliko nuo šalies vidutinio darbo užmokesčio.
    Svarbus patirtį įrodantis rodiklis – vairuotojų-konduktorių kvalifikacija, kuri yra nuolat keliama. Šiemet pradėjo veikti BUSAkademija. Tai vairuotojų-konduktorių vidinių mokymų sistema. Kartą ar du per mėnesį nagrinėjamos įvairios vairuotojams aktualios situacijos, susijusios su keleivių vežimu ir aptarnavimu.
    „Busturas“ vairuotojų profesionalumas įvertintas ir tarptautiniu mastu. Kiekvienais metais bent du vairuotojai apdovanojami Tarptautinės kelių transporto sąjungos (IRU), kuri apima nacionalines transporto asociacijas ir transporto operatorius, garbės diplomais ir medaliais. Apdovanojimui patvirtinami tik lojalūs savo pasirinktam darbui, neturintys jokių nuobaudų, vairuojantys be avarijų ir daugiau kaip milijoną kilometrų nacionaliniais ar tarptautiniais keliais nuvažiavę vairuotojai. Didžiuojamės savo kvalifikuotais ir profesionaliais vairuotojais.

Paskelbimo data: 2018-04-09