ELEKTRONINĖS KORTELĖS ĮVEDIMAS

Šiaulių miesto tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. 160 pakeistas keleiviui išduodamos plastikinės elektroninės laikmenos kortelės įvedimo į sistemą mokesčio laikotarpis:

iki 2016 m. birželio 30 d. – 0 Eur,

nuo 2016 m. liepos 1 d. – 1,50 Eur.

Paskelbimo data: 2015-06-30