ELEKTRONINIO BILIETO SISTEMOS DIEGIMAS. II ETAPAS.

Įgyvendinamas antrasis elektroninio bilieto (toliau – e. bilieto) sistemos įdiegimo etapas – vienkartinių e.bilietų kortelėse platinimas. Tiems keleiviams, kurie jau turi e. bilieto kortelę reikia ateiti į bet kurią e. bilietų papildymo vietą. Neturintiems kortelės teks apsilankyti Autobusų stotyje. Šuo metu kortelės išdavimas yra nemokamas, tik reikės iš karto papildyti ją pinigais. Pinigais galima papildyti ir Elektroninius mokinių pažymėjimus.

Norint bet kurioje prekybos vietoje papildyti kortelę pinigų suma, iš kurios bus atsiskaitoma už vienkartinius e. bilietus, reikės paduoti pardavėjui kortelę bei pinigus (ne mažiau kaip 1,00 Eur ir ne daugiau kaip 100,00 Eur). Vienkartiniams e. bilietams toje pačioje kortelėje yra numatytas tarifas (be nuolaidos, 50 proc. nuolaida, 80 proc. nuolaida), kuris įrašomas įsigyjant kortelę ir pirmą kartą papildant kortelės piniginę (toliau – piniginė) – sąlyginę kortelės elektroninės laikmenos dalį, į kurią įrašoma / įskaitoma pinigų suma. Pasikeitus taikomai lengvatai, bus būtina nuvykti į e. bilieto kortelių pardavimo vietą Autobusų stotyje, papildyti kortelę bet kokia pinigų suma ir nurodyti pardavėjui, kokia nuolaida viešajame transporte turi būti taikoma (be nuolaidos, 50 proc. nuolaida, 80 proc. nuolaida).

Žymint e. bilietą, sistema pirmiausia patikrins, ar kortelė galiojanti. Tada bus patikrinama, ar yra galiojantis arba laukiantis aktyvavimo terminuotasis bilietas, ir tik tada bus nuskaičiuojami pinigai iš elektroninio bilieto kortelės piniginės. Žymėjimas atliekamas vienu kortelės priglaudimu ir nereikalauja papildomų veiksmų. Jei keleiviui reikia papildomų paslaugų (pirkti bilietą kitam asmeniui, aktyvuoti e. bilietą, įrašyti informaciją į kortelę po papildymo internetu), jos atliekamos spaudžiant atitinkamus mygtukus komposterio liečiamajame ekrane.

Vienkartinio e. bilieto žymėjimas yra labai paprastas: kortelę reikia priglausti prie komposterio vietos, pažymėtos kortelės simboliu. Pasigirs pavienis garsinis signalas ir komposterio ekrane pasirodys užrašas kiek yra sumokėta už bilietą (pagal turimos ir įrašytos į kortelę nuolaidos dydį) ir kiek pinigų liko. Jeigu antrą kartą (po žymėjimo) toje pačioje transporto priemonėje prie bet kurio kito komposterio priglausite kortelę, tai ekrane pasirodys informacija apie pažymėtus vienkartinius e. bilietus ir pinigų likutį, o pinigų suma už važiavimą nuskaityta nebus. Jei kortelės piniginėje lėšų likutis yra mažesnis negu vienkartinio e. bilieto kaina, komposterio antroje eilutėje bus parodyta suma su minuso ženklu – tai reiškia , kad buvo kredituojama viena kelionė. Kreditas bus padengtas papildžius KORTELĖS piniginę. Tačiau reikia keleiviams priminti, kad kelionės kreditavimo paslauga yra teikiama tik personalizuotiems vartotojams (kurie bus pateikę savo asmens duomenis įsigydami kortelę).

30 minučių laikotarpiu nuo pirmo vienkartinio e. bilieto pažymėjimo yra suteikiama galimybė persėsti į kitas UAB „Busturas“ miesto viešojo transporto priemones (toliau – transporto priemones), mokant mažesnę kainą. Kiti persėdimai yra nemokami, tačiau kiekvienoje transporto priemonėje privaloma kortelę priglausti prie komposterio vietos, pažymėtos kortelės simboliu.

Yra numatyta galimybė mokėti už kartu važiuojantį asmenį. Komposterio ekrane reikės spustelti 1 mygtuką „MOKĖJIMAS UŽ KARTU VAŽIUOJANTĮ ASMENĮ“. Ekrane pasirodys naujas langas su pasirinkimu. Pasirinkę norimą bilietą, turėsite priglausti kortelę prie komposterio vietos, pažymėtos kortelės simboliu. Pasigirs pavienis signalas ir ekrane pasirodys tokie pat užrašai, kaip ir žymint vienkartinį e. bilietą. Kortelės savininkas gali pažymėti iki 6 tokių bilietų su skirtingomis kainomis, kartodamas mokėjimo procedūrą už kiekvieną kartu važiuojantį asmenį.

Norėdami sužinoti informaciją apie aktyvius e. bilietus arba kortelės piniginės lėšų likutį, turėsite komposterio ekrane spustelti 3 mygtuką „E. BILIETO INFORMACIJA“ ir per penkias sekundes priglausti kortelę prie komposterio. Ekrane pasirodys informacija apie lėšų likutį ir terminuotuosius e. bilietus.

Dar viena naujovė, kurią jau spėjo teigiamai įvertinti keleiviai. Anksčiau, pametus mėnesio bilietą tekdavo pirkti naują. Dabar, pateikus kortelės įsigijimo dokumentus, už nustatytą mokestį bus išduota nauja e. bilieto kortelė, į kurią bus perkelti turimi terminuotieji bilietai ir piniginės lėšų likutis. Popieriniais vienkartiniais bilietais dar bus prekiaujama kurį laiką, turimus įsigytus keleiviai galės panaudoti visus.

Paskelbimo data: 2015-08-28