KAS BENDRO TARP „ZUIKIŲ“ VIEŠAJAME TRANSPORTE IR ŠV. VELYKŲ?

Šv. Velykos jau beldžiasi į mūsų visų širdis, gal todėl pavasarį, artėjant nuostabiausiai pavasario šventei, jaučiame labiau. Tačiau šiame straipsnyje tikrai ne apie tuos zuikius, atnešančius kiaušinius, kurie Velykų simboliais tapo dar XVI amžiuje Vokietijoje, bet apie kitus – liaudyje taip pat vadinamus „zuikiais“. Jei apie tuos kitus, tai vadinasi ir apie UAB „Busturą“, nes tai yra vienintelis vežėjas Šiaulių mieste, vykdantis viešųjų paslaugų įsipareigojimus visuomenei.

        Miesto vežėjas praėjusiais, 2017 metais, pervežė apie 13,485 mln. keleivių. Tai 38 tūkst. keleivių arba 0,3 proc. daugiau nei pervežta 2016 metais. Didžiausią lyginamąją dalį – net 95,2 proc. – sudaro keleiviai, kurie vežami autobusais reguliariaisiais reisais Šiaulių miesto susisiekimo maršrutais. Be abejonės, tai nėra „unikalūs“ keleiviai ir realus keleivių skaičius tikėtina tikrai neaugo, kadangi Šiauliuose gyventojų, deja, nedaugėja. Turint galvoje, jog Šiaulių miesto savivaldybėje, kaip ir kitose savivaldybėse, išskyrus Vilniaus (+0,16 %), vertinant gyventojų pasiskirstymą, fiksuojamas nuolatinių gyventojų skaičiaus mažėjimas. Be to tiksliniai bendrovės segmentai taip pat potencialo augti neturi, pvz., studentų rinka nuolat traukiasi. Taip pat didėja emigracijos (tiek vidinės, tiek išorinės) mastai, ko pasėkoje kiekvienas miestas susiduria su vis didėjančiomis problemomis dėl keleivių, kurie naudojasi viešuoju transportu, skaičiaus mažėjimu.

        Keleivių skaičiaus, jei dar tiksliau – e.bilietų žymėjimų ir parduodamų pas vairuotojus bilietų skaičiaus augimas 2017 m. rodo efektyvesnį įmonės darbą e.bilieto sistemos, įskaitant ir keleivių kontrolę, srityje. Kitaip tariant, įvedus e.bilieto sistemą ir atsisakius popierinių bilietų, mažėja šansai manipuliuoti, pasinaudoti keletą kartų tuo pačiu bilietu, išlipant iš autobuso perduoti bilietą kitam keleiviui, žymėti tą patį bilietą keletą kartų ir pan.

        Per 2017 m. iš viso patikrinta apie 757 000 keleivių, t. y. 6 proc. visų keleivių, surašyta apie 2100 administracinių nusižengimų protokolų. Siekiant didinti patikrintų keleivių skaičių, pirmiausiai akcentuojamas ne tiek kiekybinis šių tikrinimų augimas, kiek kokybinis. T. y. keleivių kontrolės darbuotojai vis daugiau dėmesio skiria ne paties fakto užfiksavimui, bet tokiems elementams, kaip – ar e.bilietas yra konkretaus asmens (jei jis yra vardinis), ar vis tik „skolintas“, ar pas vairuotoją įsigytas bilietas yra būtent šio reiso, šio maršruto, šios atkarpos, ar keleivis turi teisę važiuoti su lengvata (ar turi tai įrodantį dokumentą), ar bilietas apskritai yra žymėtas tinkamu laiku, o ne įlipus kontrolės pareigūnams (tikrinimo metu). Be abejo, vis dar yra piktybiškai nemokančių už kelionę, kurie įkliūva kontrolieriams kone kas trečią dieną. Tačiau mes tikimės, kad kaip ir visiems kitiems nesąžiningiems atvejams mūsų valstybėje, taip ir sąžiningų keleivių tolerancija važiuojantiems be bilieto mažės.

        Tačiau, kaip rodo užsienio šalių praktika, jei prie to prisideda ir patys keleiviai, ypač tie, sąžiningai mokantys už paslaugą, procesai, ne tik efektyvėja, bet ir pajamų surinkimas didėja, taigi galimybės tobulinti paslaugą taip pat auga. Todėl norime paskatinti mūsų sąžiningus keleivius būti kuo pilietiškesniais ir skatinti tuos, kurie važiuoja neatsižymėję e.bilieto ar nenusipirkę jo iš vairuotojo (džiugiu, kad tokių mažuma), kuo skubiau tai padaryti. Pagrįstai kyla klausimas, kodėl tą turėtų daryti keleivis? Atsakymas paprastas – jei daugiau keleivių važiuoja be bilietų, natūralu, kad bendrovė surenka mažiau pajamų, patiria daugiau nuostolių, ko pasėkoje miesto savivaldybė turi skirti daugiau lėšų iš biudžeto (iš tų pačių sąžiningų mokėtojų sumokėtų mokesčių dalies) padengti susidariusiems nuostoliams.

        Su Šv. Velykomis, gerbiamieji keleiviai, kolegos, partneriai tegul Jums Velykų zuikiai atneša daug džiugių akimirkų ir, aišku, kiaušinių.

Paskelbimo data: 2018-03-29