KAS VYKSTA MŪSŲ „BUSTURE“? ŠIANDIENOS ISTORIJA APIE REMONTO DIRBTUVES

UAB „Busturas“ yra įmonė, kuri svarbi ir Šiaulių miesto gyventojams, ir svečiams, todėl norime papasakoti miestiečiams apie tai, kas realiai vyksta daugiau nei 60 metų turinčioje įmonėje šiandien. Nevarginant skaitytojų faktais apie istoriją ir tai, kas buvo prieš 20 ar 30 metų, nors tikriausiai dalis vyresnių miestiečių pamena gerai ir paslaugos kokybę, ir transporto būklę, trumpai sudėliosime šiandienos faktus, kas vis tik keičiasi. Pirmasis pasakojimas apie vieną didžiausių padalinių įmonėje – Remonto dirbtuves.

Pradėsime nuo to, kas šiandien yra geriau nei buvo dirbantiems žmonėms remonto dirbtuvėse. Tikrai nenorime Jūsų apipilti deklaratyviomis frazėmis apie puikų garažo dirbtuvių darbą ir puikias sąlygas ar eskaluoti apie tai, kaip mes neturime problemų. Visi mes tam ir esame, kad tas problemas spręstume. Ir patikėkite, jos sprendžiamos. Klausimas kaip? Kaip mes tai pagrįsime? Taigi, pradedame.

Per 2017 m. į dirbtuvių pastato ir vidaus patalpų renovavimą iš įmonės lėšų investuota daugiau nei 94 000 Eur. (remonto dirbtuvių dujinio šildymo sistemos su šiluminiu mazgu įrengimui, garažo sienos rekonstrukcijai, remonto dirbtuvių vartams, buitinių patalpų rekonstrukcijai, paviršinių nuotekų tinklų įrengimui ir t.t.). Gamybos procesų efektyvinimui atnaujinant gamybos išteklius įsigyta įrangos už daugiau nei 26 000 Eur. (nupirktas teleskopinis krautuvas, užvedėjas, bokštelis, suvirinimo aparatas su aušintuvu, diagnostinis adapteris ir t.t.).

2018 metais (iki birželio 1d.) užbaigtas lietaus nuotekų įrengimas (projekto vertė daugiau nei 2000 Eur), gamybinių dirbtuvių vėdinimo sistemos dalinis įrengimas (projekto vertė daugiau nei 12 000 Eur). Šiuo metu vykdomi darbai: gamybinių dirbtuvių pastato rytinės sienos renovacijos darbai (pasirašyta sutartis už daugiau nei 36 000 Eur), autobusų parkavimo vietos išplėtimas įmonės teritorijoje (pasirašyta sutartis už daugiau nei 11 000 Eur). Kas dar numatyta vykdyti šiais metais? Ruošiamasi asfalto dangos įrengimo konkursui 9000 kv.m. plotui, diagnostikos patalpose vėdinimo sistemos įrengimo konkursui, gamybinių dirbtuvių stogo renovavimo darbų konkursui ir t.t.

Sutikite, sudėtinga paneigti, jog niekas nevyksta ar sąlygos nėra gerinamos. Vien tai, kas suminėta šiame pasakojime bendrai sumoje atrodo tikrai įspūdingai – daugiau nei 180 000 Eur, ir čia dar be planuojamų šiais metais įvykdyti konkursų vieniems ar kitiems darbams ar projektams.

Labiausiai vertiname žmogiškuosius išteklius, todėl taip pat pateiksime faktus ir apie tiesiogiai su autobusų priežiūra ir remontu susijusiais darbuotojais. Šiuo metu tokių yra 60 (44 remonto darbininkai ir meistrai, 2 vairuotojai-varinėtojai, 14 pagalbinių darbininkų). Nuo 2017-12-31 iki 2018-05-31 į darbą priimti 6 darbuotojai pilnai darbo dienai ir 1 nepilnai darbo dienai (2 darbuotojai iš jų pagal pameistrystės darbo sutartis). Per nurodytą laikotarpį darbo sutartys nutrauktos darbuotojų iniciatyva su 6 darbuotojais, iš jų dviem sukakus senatvės pensijos amžių.

Siekiant autobusų remonto darbų efektyvinimo nuo 2017 m. balandžio mėn. pakeistas remonto darbų organizavimas įvedant 3 pamainas. Viena pamaina dirba nuo 8.00 iki 17.00 nuolat dirba vidutiniškai 18-20 remonto darbininkų; nuo 17.00 iki 20.00 dirba 8-10 remonto darbininkų (po vieną pagrindinių specializacijų remontininką (tekintojas, suvirintojas, automobilių remonto šaltkalvis, remontuojantis variklius, autoelektrikas) ir 3-5 universalaus profilio automobilių remonto šaltkalviai. Poilsio ir švenčių dienomis slenkančiu grafiku taip pat dirba vidutiniškai 10 remonto darbininkų panašiu sąstatu kaip ir darbo dienomis nuo 17.00 iki 20.00.

Kalbant apie remonto darbininkų kvalifikaciją – daugiausia remonto darbininkų turi aukščiausią –IV kategoriją – 14; III kategoriją – 7; II kategoriją – 6 ir I – 2. Beje, UAB „Busturas” yra IVECO atstovas Šiaulių regione autobusų garantinei priežiūrai, kas rodo pakankamą kvalifikaciją ir atitinkamą darbų kokybės lygį. Siekiant efektyviau planuoti ir organizuoti remonto darbus, mažinti remonto darbų kaštus nuo 2018 m. sukurta ir diegiama dirbtuvių kompiuterinė programa, apimanti periodinių eksploatacijos priežiūros darbų vykdymo apskaitą, remonto darbų normavimą ir vykdymo apskaitą, paskirų remontui rašymą, ataskaitas ir statistiką, planavimo modulį ir pan. Programa nuolat tobulinama ir plėtojama, o siekiant ją įdiegti darbuotojai mokomi reguliarių vidinių konsultacijų būdu. Tikimės iki šių metų pabaigos pilnai pereiti prie darbo su šia programa. Kas pagerės, kai pilnai pereisime prie darbo su šia programa? Remonto darbų planavimas ir apskaita, darbų paskirstymo skaidrumas, apskaitos skaitmenizavimo lygis.

Kokios problemos ir iššūkiai? Problemos, iššūkiai, susiję su žmogiškųjų išteklių valdymu Gamybos skyriuje: 1) aukštos kvalifikacijos automobilių remonto šaltkalvių, autoelektrikų stygius visoje Lietuvoje, ribotos finansinės galimybės pritraukti geriausius specialistus. Stengiamasi spręsti siekiant pasirengti būsimą darbuotoją bendrovėje: nuolat praktiką atlieka Šiaulių profesinio rengimo centro moksleiviai, sėkmingai atlikusiems praktiką pasiūloma įsidarbinti (pvz. 2018 m. balandžio mėn. tokiu būdu įdarbintas vienas automobilių remonto šaltkalvis). Nuo 2018 m. gegužės mėn. kartu su Šiaulių teritorine darbo birža ir Darbo rinkos mokymo centru dalyvaujama profesinio mokymo pameistrystės forma projekte. 2) Sergamumas, ypač sezoninis, pvz. šių metų vasario–kovo mėnesiais gripo epidemijos bei peršalimo ligų protrūkio Šiauliuose metu remonto darbininkų nedarbingumo lygis buvo 17%.

Ar turime sudėtingų situacijų? Taip, būna dienų, kai ne tik darbuotojų daug serga, bet ir autobusai genda daugiau nei dienos vidurkis, bet ar tai kitaip nei anksčiau – tikrai ne. Priešingai, kasdien yra registruojama sugedusių autobusų skaičius, kuris tikrai šiuo metu nėra padidėjęs. Beje, nėra buvę situacijos, kad nors vieną dieną nors vienas maršrutas nebūtų vykdomas dėl to, kad nėra autobusų ar jų trūksta paslaugoms vykdyti. Pvz., 2018 m. balandžio mėnesio faktiniai duomenys rodo, jog vidutiniškai vieną dieną remonte buvo 11 miesto autobusų (nuo 2 iki 22 vnt., beje 22 autobusai remonte buvo tik 1 dieną), gegužės mėn. – 13 autobusų dienos vidurkis (nuo 3 iki 25 vnt., beje 25 vnt remonte irgi buvo tik 1 dieną). Primename, kad miesto autobusų turime 98 vnt. + 10 vnt. privežamųjų (viso 108 autobusai), o į miestą maksimalus išleidžiamų autobusų skaičius yra 71 vnt. Taigi, net tą dieną, kai buvo didžiausias remontuojamų autobusų skaičius – 25 vnt., neremontuojami, t.y. važiuojantys arba paruošti važiavimui buvo 83 vnt.

Apibendrinant, norime savo gerbiamiems keleiviams priminti, kad parkas yra ir bus nuolat atnaujinimas, paslaugos (el.bilietas, atsiskaitymai, papildymai) bus nuolat modernizuojamos, bet apie tai plačiau kituose mūsų straipsniuose. Dėkojame kiekvienam iš Jūsų, už kantrybę ir lojalumą!

PRIEŠ RENOVACIJĄ:

PO RENOVACIJOS:

Paskelbimo data: 2018-06-05