Informacija telefonu 8 700 55 066

Transporto lengvatos tarpmiesčio keleiviams

Tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais teikiamos šios transporto lengvatos:

 • teisė važiuoti nemokamai;
 • teisė įsigyti važiavimo bilietą su nuolaida.

Kiekvienas keleivis turi teisę nemokamai vežtis du vaikus iki 7 metų neužimdamas atskiros sėdimosios vietos.
Teisę įsigyti vienkartinį arba terminuotąjį vardinį važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais bilietą su 80 procentų nuolaida turi:

 • asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo lygis (sunkus, vidutinis arba lengvas), ar asmenys, iki 2005 m. liepos 1 d. pripažinti vaikais invalidais, ir juos lydintys asmenys (vienam asmeniui – vienas lydintysis);
 • asmenys, pripažinti nedarbingais (darbingumo lygis 0−25 proc. darbingumo), ir juos lydintys asmenys (vienam asmeniui – vienas lydintysis);
 • asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, ir juos lydintys asmenys (vienam asmeniui – vienas lydintysis);
 • į Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytą sąrašą įrašytomis ligomis sergantys asmenys, kuriems gydyti nuolat reikalinga hemodializė, ir juos lydintys asmenys (vienam asmeniui – vienas lydintysis);
 • 80 metų ir vyresni asmenys;
 • Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjai, pripažinti iš dalies darbingais, ar sukakę senatvės pensijos amžių, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių  lygis dėl 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos;
 • žuvusių Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjų šeimų nariai, nukentėję nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos;
 • pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyviai – kariai savanoriai, sukakę 70 metų ir vyresni.

Teisę įsigyti vienkartinį arba terminuotąjį vardinį važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais bilietą su 50 procentų nuolaida turi:

 • asmenys, pripažinti iš dalies darbingais (darbingumo lygis 30−55 proc. darbingumo);
 • asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis;
 • pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyviai – kariai savanoriai, jaunesni kaip 70 metų, ir laisvės kovų dalyviai;
 • nuo 1939–1990 metų okupacijų nukentėję asmenys – politiniai kaliniai ir tremtiniai, buvę getų, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų kaliniai;
 • Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjai, nukentėję nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSSR agresijos;
 • asmenys nuo 70 iki 80 metų;
 • vežamas trečiasis ir kiti vaikai iki 7 metų;
 • vežami vaikai iki 7 metų;
 • vežami vaikai nuo 7 iki 10 metų;
 • aukštųjų mokyklų studentai, studijuojantys pagal nuolatinę arba dieninę studijų formą, Lietuvos Respublikos ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, studijuojantys Europos Sąjungos valstybių narių aukštosiose mokyklose pagal nuolatinę arba dieninę studijų formą;
 • mokiniai, kurie mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu;
 • mokyklų, vykdančių specializuoto ugdymo krypties programas, mokiniai.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 21 straipsnio 3 dalimi, transporto lengvatomis naudotis turi teisę asmenys, pateikę šią teisę liudijančius dokumentus.

DOKUMENTŲ (PAŽYMĖJIMŲ), SUTEIKIANČIŲ TEISĘ JUOS PATEIKUSIEMS ASMENIMS NAUDOTIS KELIŲ TRANSPORTO LENGVATOMIS, PAVYZDŽIAI


Be nurodytų lengvatų, kaimuose ir miesteliuose gyvenantys bendrojo ugdymo programas vykdančių mokyklų 9–12 klasių (gimnazijų 1–4 klasių), profesinio mokymo įstaigų ir neformaliojo vaikų švietimo įstaigų mokiniai, šių mokyklų ar įstaigų darbo dienomis (neformaliojo vaikų švietimo įstaigų mokiniai – ir ne darbo dienomis), važiuojantys į mokyklą ar įstaigą iki 40 km ir atgal mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu (priešmokyklinio ugdymo ir 1–8 klasių mokinių pavėžėjimas kompensuojamas iki artimiausios atitinkamą bendrojo ugdymo programą vykdančios mokyklos), vaikų globos įstaigose, vaikų socializacijos centruose, bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų bendrabučiuose gyvenantys mokiniai, važiuojantys mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu, turi teisę gauti visų važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais išlaidų kompensaciją.
Visas šių keleivių važiavimo išlaidas savo nustatyta tvarka kompensuoja savivaldybės, kurių teritorijoje yra švietimo ir vaikų globos įstaigos.

UAB „Busturas”

Įmonės kodas 144127993
PVM mokėtojo kodas LT441279917
Šarūno g. 2, Šiauliai LT-76161
Šiaulių autobusų stotis: Tilžės g. 109, Šiauliai LT-77159

Tel. (8~41) 592 000

faks. (8~41) 545 296

A.s. LT72 7180 0000 0246 7930AB Šiaulių bankas

Informacija telefonu
8 700 55066
busturas@busturas.lt