Spausdinti šį puslapį

Šiaulių autobusų stoties vidaus tvarkos taisyklės

Šiaulių autobusų stotis

UAB „Busturas“ generalinio direktoriaus

2013 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. 49 

Šios taisyklės nustato vidaus tvarką Šiaulių autobusų stotyje (toliau Autobusų stotis) ir yra privalomos visiems besinaudojantiems jos paslaugomis keleivių vežėjų ekipažams, autobusų stoties

darbuotojams, klientams bei PC „Saulės miestas“ darbuotojams.

 

 

BENDROSIOS NUOSTATOS:

 1. Autobusų stoties darbo laikas – nuo 4.00 val. iki 20.00 val.
 2. Keleiviai, vykstantys tranzitu, į Autobusų stotį įleidžiami bet kuriuo paros metu.
 3. Atvykus į Autobusų stotį, autobuso ekipažas keleivius privalo išlaipinti tik atvykimo perone. Kitose autobusų stoties teritorijos vietose keleivius išlaipinti draudžiama.
 4. Visų atvykstančių autobusų vairuotojai privalo pranešti Autobusų stoties budinčiam dispečeriui maršruto pavadinimą, garažo ar valstybinį numerį ir gauti jo atžymą apie atvykimą kelionės lape.
 5. Tarptautinio ir tolimojo susisiekimo maršrutais atvykusio autobuso ekipažas per 15 minučių privalo išlaipinti keleivius bei pristatyti atvežtas siuntas į bagažo saugyklos ir siuntų skyrių. Jeigu autobuso atstova, skaičiuojant nuo atvykimo iki išvykimo pagal tvarkaraštį laiko, trunka ilgiau kaip 45 minutės, vairuotojas privalo išvairuoti autobusą į sutartyse numatytą atstovos vietą Gumbinės g.5 ( buvusi laikinoji autobusų stotis).
 6. Vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutais dirbantys autobusai Autobusų stoties teritorijoje gali stovėti neilgiau, kaip 15 minučių. Jei tarpreisinė atstova pagal tvarkaraštį trunka ilgiau, vairuotojas privalo išvairuoti autobusą į specialią aikštelę adresu Gumbinės g. 5 (buvusi laikinoji autobusų stotis).
 7. Keleivių įlaipinimas vykdomas keleivių įlaipinimo aikštelėse, vadovaujantis „Keleivių ir bagažo vežimo kelių transporto taisyklėmis“, 2011 m. vasario 16 d. Europos parlamento ir tarybos reglamentu (ES) Nr. 181/2011 „Dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto keleivių teisių“, ypatingą dėmesį skiriant keleiviams, turintiems specifinių poreikių dėl negalios ar riboto judrumo.
 8. Jei vežėjas, vykdamas nustatytu maršruto reisu, dėl įvairių priežasčių neatvyksta į Autobusų stotį ar vėluoja daugiau kai 15 minučių, vežėjas privalo apie tai informuoti Autobusų stoties dispečerinę tarnybą tel. (8-41) 523396 arba 8 614 74363.
 9. Autobusų ekipažai ar privačių transporto priemonių savininkai, atvykę į Autobusų stoties teritoriją, privalo besąlygiškai vykdyti pagrįstus autobusų stoties pareigūnų nurodymus, laikytis kelių eismo ženklų, išdėstytų Autobusų stoties teritorijoje, priešgaisrinės, aplinkosaugos ir darbų saugos reikalavimų.
 10. Maksimalus leidžiamas greitis Autobusų stoties teritorijoje – 10 km/h.
 11. Rūkyti Autobusų stoties perono teritorijoje leidžiama tik tam skirtoje, leidžiančiais ženklais nurodytoje vietoje.

 Autobusų stoties teritorijoje DRAUDŽIAMA:

 1. Užsiimti bet kokia veikla , nesuderinus su Autobusų stoties administracija.
 2. Įvažiuoti privačiam transportui, nesuderinus su Autobusų stoties administracija.
 3. Autobusų vairuotojams paimti siuntas gabenimui, neįforminus jų nustatytos formos kvitais.
 4. Klientams perduoti siuntas gabenimui autobusų vairuotojams, neįforminus jų Bagažo saugyklos ir siuntų skyriuje.
 5. Įvažiuoti į Autobusų stoties teritoriją netvarkingai, t. y. intensyviai leidžiančiai tepalus ar kitus skysčius, transporto priemonei.