Informacija telefonu 8 700 55 066

Pasirašyta nauja kolektyvinė sutartis

2022 m. lapkričio 28 d. pasirašyta nauja Kolektyvinė sutartis su UAB „Busturas“ darbuotojų profesine sąjunga. Jos rengimo ir derybų procese dalyvavo sudaryta darbo grupė, atstovus į kurią delegavo darbdavys ir darbuotojų profesinė sąjunga. Dėl nuolat vykdomo socialinio dialogo, šiemet derybos vyko sklandžiai ir geranoriškai. Po minimalių pakeitimų, abipusiu sutarimu nuo 2018 m. galiojusios sutarties pagrindu pasirašyta nauja sutartis, kurios bendras galiojimo laikas 5 metai (prieš tai buvusi sutartis galiojo 3 m.). Jei praėjus 3 metams po sutarties įsigaliojimo šalys neinicijuos sutarties pakeitimų, sutartis galios dar 2 metus. Taip pat pakoreguotas socialinės rūpybos punktas (padidintos kai kurios vienkartinės išmokos). Į kolektyvinės sutarties priedą – darbo apmokėjimo sistemą – įtraukti visi papildomi susitarimai, sudaryti ankstesnės darbo sutarties galiojimo metu. Daugelio kitų punktų pakeitimai – redakcinio pobūdžio (pasikeitęs profesinės sąjungos pavadinimas, pareigybių pavadinimai ir pan.).

Bendrovė ir toliau sistemingai vystys socialinį dialogą su darbuotojų profesine sąjunga, siekdama užtikrinti tinkamas ir saugias darbo sąlygas.

UAB „Busturas”

Įmonės kodas 144127993
PVM mokėtojo kodas LT441279917
Šarūno g. 2, Šiauliai LT-76161
Šiaulių autobusų stotis: Tilžės g. 109, Šiauliai LT-77159

Tel. (8~41) 592 000

faks. (8~41) 545 296

A.s. LT72 7180 0000 0246 7930AB Šiaulių bankas

Informacija telefonu
8 700 55066
busturas@busturas.lt