Informacija telefonu 8 700 55 066

Darbo užmokestis

  2018 METAI

2019 m. II KETVIRTIS

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius (vidutinis sąlyginis) Vidutinis darbo užmokestis € Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius (vidutinis sąlyginis) Vidutinis darbo užmokestis €*
Administracijos vadovai 3 2154 3 3099
Skyrių vadovai 9 1176 8 1530

Specialistai 56 741 17 1077
Tarnautojai 37 961
Autobusų vairuotojai 194 911 202 1188
Remonto darbininkai 34 910 33 1227
Kiti darbininkai 67 659 68 862
IŠ VISO 363 854 368 1126

* Nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojo Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimas, pagal kurį valstybinio socialinio draudimo įmokos buvo perkeltos darbuotojams.

UAB „Busturas”

Įmonės kodas 144127993
PVM mokėtojo kodas LT441279917
Šarūno g. 2, Šiauliai LT-76161
Šiaulių autobusų stotis: Tilžės g. 109, Šiauliai LT-77159

Tel. (8~41) 592 000

faks. (8~41) 545 296

A.s. LT72 7180 0000 0246 7930AB Šiaulių bankas

Informacija telefonu
8 700 55066
busturas@busturas.lt