PASIKEITIMAI UAB „BUSTURAS“ VALDYBOJE

Nuo 2022 m. gegužės 19 d. UAB „Busturas“ valdyboje darbą pradėjo nauja valdybos narė Aistė Petkuvienė. Ji vienbalsiai buvo išrinkta valdybos pirmininke. Aistė Petkuvienė yra Šiaulių miesto savivaldybės Ekonomikos ir investicijų skyriaus vedėja.

Kitos pareigos:

UAB Pabalių turgus valdybos pirmininkė, UAB „Saulės dominija“ valdybos narė.

Išsilavinimas:

  • Viešojo administravimo bakalauras (ŠU)
  • Vadybos su viešojo administravimo specializacija magistras (ŠU)

Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje dirba nuo 2017 m. rugpjūčio 7 d., pagrindinės funkcijos: Ekonomikos ir investicijų skyriaus kuruojamų bendrovių ūkinės – finansinės veiklos analizavimas, vertinimas; savivaldybės teisės aktų rengimas turto mokesčių tarifų, verslo liudijimų kainų ir keleivių vežimo kainų nustatymui, investicinės aplinkos plėtra, verslo skatinimas. Per 16 darbo metų sukaupta patirtis viešųjų pirkimų, projektų valdymo, užsienio prekybos srityse. 

Paskelbimo data: 2022-06-21