Siuntų gabenimo taisyklės

Žmonių patogumui autobusų stotyje taip pat priimamas bagažas ir maršrutiniais autobusais vežamos siuntos. Siuntos pasiekia adresatą pirmuoju važiuojančiu autobusu. 

Siuntų gabenimo taisyklės

 • I. Vartojamos sąvokos
  1. Bagažo saugykla ir siuntų skyrius –  patalpa, kurioje numatytą laiką saugomas bagažas ir priimamos bei išduodamos siuntos klientams.
  2. Siuntų vežimas – paslauga, garantuojanti klientams skubų ir saugų  siuntų gabenimą maršrutiniais autobusais.
  3. Vežėjas – įmonė, įregistruota įstatymų nustatyta tvarka ir turinti teisę vežti keleivius bei smulkias siuntas.
  4. Klientas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris pagal sutartį ar kitu teisiniu pagrindu naudojasi vežėjo teikiamomis paslaugomis.
  5. Bagažas –  vienas ar daugiau daiktų vienoje pakuotėje, kuriuos klientas vežasi keleivinėje kelių transporto priemonės bagažinėje arba priduoda saugoti autobusų stoties bagažo saugyklos ir siuntų skyriuje.
  6. Siunta – kliento siunčiamas vienas ar daugiau daiktų vienoje pakuotėje kitam klientui, kurios bendra matmenų suma (ilgis, plotis ir aukštis) nedidesnė kaip 180 cm, aprašyta siuntos kvite  ir vežama keleivine kelių transporto priemone.
  7. Nestandartinė siunta – kliento siunčiamas vienas ar daugiau daiktų vienoje pakuotėje kitam klientui, kurios bendra matmenų suma (ilgis, plotis ir aukštis) didesnė kaip 180 cm, bet nedidesnė kaip 250 cm, aprašyta siuntos  kvite  ir vežama keleivine kelių transporto priemone.
  8. Siunta, reikalaujanti specialių transportavimo sąlygų – kliento siunčiamas vienas ar daugiau daiktų vienoje pakuotėje (trapūs, lūžtantys, dūžtantys daiktai, konditerijos gaminiai, maži gyvūnėliai), kuriuos priimant, vežant, ir atiduodant būtina laikytis išskirtinių atsargumo priemonių.
  9. Siuntos kvitas – nustatytos formos dokumentas, kuriame aprašyta siunta, nurodyti siuntą siunčiančio ir atsiimančio klientų duomenys.
  10. Kalendorinė para skaičiuojama nuo 00.00 val. iki 24.00 val.
  II. Siuntų priėmimo, gabenimo, išdavimo, apmokėjimotaisyklės
  1. Siunta turi būti tvarkingai supakuota, užrašytos siunčiančio ir gaunančio klientų pavardės arba juridinių asmenų pavadinimai, miesto pavadinimas, į kurį siunčiama siunta ir kontaktiniai telefonų numeriai.
  2. Jei klientas siunčia siuntą, kuri nėra tinkamai supakuota ir paruošta transportavimui, siuntą priimantis darbuotoja ją perpakuoja.
  3. Priimama vežti siunta keleivinėje kelių transporto priemonės bagažinėje, kurios matmenys nedidesni kaip 100x50x30 cm arba, jei bendra matmenų suma nedidesnė kaip 180 cm. Vežėjas gali nepriimti vežti didesnės, nei nustatyta, siuntos dėl keleivinės kelių transporto priemonės bagažinės talpos ribotumo.
  4. Siunta gabenimui priimama, kurios svoris neviršija 30 kg. Jei siunta sveria daugiau kaip 30 kg, siunta vežama  sutarus su klientu ir vežėju. Už papildomus kilogramus klientas privalo primokėti pagal  nustatytą tarifą.
  5. Remiantis LR sveikatos apsaugos ministro ir LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr.592/A1-210 „Dėl ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodinių nurodymo „ siuntų ir bagažo saugyklos skyriuje dirbant moterims, siuntą, kurios svoris didesnis kaip 10 kg, klientas siunčiantis siuntą privalo uždėti ant svarstyklių, pasvėrus nuimti ir padėti darbuotojos nurodytoje vietoje. Gautas tokias siuntas, įforminus siuntos gavimo dokumentus, klientas pasiima iš tos vietos, kurioje ji yra padėta.
  6. Specialių transportavimo sąlygų reikalaujanti siunta turi būti supakuota ar perpakuota  po apžiūros siuntą priimančio darbuotojo akivaizdoje, kad būtų nustatyta ar siunta nėra pažeista.
  7. Siunčiant nestandartines siuntas ir siuntas, reikalaujančias specialių transportavimo sąlygų, imamas papildomas 5,80 € mokestis, kuris dalinamas tarp autobusų stoties priėmusios siuntą, vežėjo ir autobusų stoties atidavusios siuntą kaip ir pagrindinė pervežimo suma.
  8. Klientui pageidaujant, priimamos siuntos, kurių pervežimą apmoka siuntą gaunantis klientas.
  9. Priimdami siuntas, siuntų skyriaus darbuotojai užpildo siuntos kvitą, paima iš kliento nustatyto dydžio mokestį, išduoda kasos aparato čekį ir, jei klientas pageidauja, išrašo sąskaitą  faktūrą.
  10. Klientas gali pasirinkti siuntos išsiuntimo iš autobusų stoties laiką pagal siuntų skyriaus darbuotojų pasiūlytą išvežimo grafiką. Siunta turi būti pristatyta į siuntų skyrių likus nemažiau kaip 20 min. iki pageidaujamo siuntos išvežimo laiko.
  11. Dėl objektyvių priežasčių negalint pristatyti siuntos į paskirties punktą pageidaujamu autobusu, siunta grąžinama į siuntų skyrių, kur, suderinus su klientu, organizuojamas išsiuntimas kitu autobusu.
  12. Siunta, vežama į tarpinę stotį, neturinčią siuntų skyriaus ir neatsiimta tiesiai iš autobuso, yra grąžinama į siuntėjo autobusų stoties siuntų skyrių. Klientui už pervežimą sumokėti pinigai nėra grąžinami. Pakartotinis siuntos pervežimas yra atliekamas tik iš naujo apmokėjus siuntos gabenimą pagal nustatytą tarifą.
  13. Laike siuntų priėmimo ir išdavimo vairuotojams, klientai neaptarnaujami.
  14. Klientas turi teisę papildomai apdrausti savo siuntą, mokėdamas 10% mokestį nuo norimos draudimo sumos. Nesant papildomam draudimui, siuntų skyrius atsako prieš siuntėją dešimteriopa siuntos siuntimo suma. Nesutarus dėl įkainavimo siunta siuntimui nepriimama.
  15. Siunta nemokamai saugoma 2 kalendorines paras, įskaitant atvežimo dieną. Už kiekvieną kitą saugojimo kalendorinę parą, išskyrus švenčių ir poilsio dienas, imamas 0,30€ mokestis.
  16. Per 20 parų neatsiimta siunta grąžinama į siuntų skyrių iš kurio buvo atvežta. Grąžinta neatsiimta siunta, iš kito siuntų skyriaus, saugoma 30 parų. Per tą laiką neatsiimta siunta realizuojama nustatyta tvarka.
  17. Siunta siuntą atsiimančiam klientui atiduodama, pateikus asmens dokumentą arba juridinio asmens atstovui  pateikus raštišką įmonės įgaliojimą. Atsiimančiojo duomenys privalo būti įrašyti į siuntos gavimo kvitą.
  18. Pinigus ar asmens dokumentus, sprogstamas, degias, dvokiančias, nuodingas, narkotines, psichotropines medžiagas siųsti kategoriskai draudžiama.
  19. Pajamos gautos už siuntų vežimą tarp vežėjų paskirstomos tarpusavio sutartyse nustatyta tvarka ir įkainiais .
  III. Bagažo saugojimo taisyklės
  1. Autobusų stoties bagažo saugyklos ir siuntų skyriuje už mokestį saugomas bagažas, kurio matmenys ne didesni kaip 100 x 50 x 30 cm arba kai bendra jo matmenų suma (ilgis, plotis ir aukštis) ne didesnė kaip 180 cm, išskyrus lengvai užsidegančias, sprogstančias, dvokiančias, gailias medžiagas, smailius, pjaunančius daiktus, ginklus. Didesnių matmenų bagažas saugomas tik esant techninėms galimybėms jį saugoti.
  2. Bagažas atiduodamas saugojimui, turi būti supakuotas, išimtis – tam tikri daiktai, kuriems saugoti įpakavimo nereikia.
  3. Priimtas bagažas saugomas 30 parų, per tą laiką neatsiimtas bagažas realizuojamas nustatyta tvarka.
  4. Už kiekvieną bagažo vieneto saugojimo kalendorinę parą imamas 0,58€ mokestis.
  5. Klientui atidavusiam bagažą į bagažo saugyklos ir siuntų skyrių, išduodamas nustatyto pavyzdžio kvitas.
  6. Bagažas priimamas saugoti nepaisant, ar klientas turi važiavimo dokumentus, ar ne.
  7. Jei bagažo kvitas pamestas, klientas privalo parašyti prašymą Autobusų stoties Direktoriui,  kad būtų grąžintas  bagažas, nurodant tapatybės duomenis.
  IV. BAGAŽO VEŽIMO IR BAGAŽO KVITŲ NAUDOJIMO AUTOBUSE, vykstančio tolimojo ir priemiestinio reguliaraus susisiekimo maršrutais, TAISYKLĖS
  1. Autobuso salone kiekvienas klientas turi teisę nemokamai vežtis vieno rankinio bagažo, kurio matmenys ne didesni kaip 60x40x20 cm arba kurio bendra matmenų suma ne didesnė kaip 120 cm, vienetą. Moksleiviai ir studentai turi teisę nemokamai vežtis ir didesnį, nei šiame punkte nustatyta, vieną rankinio bagažo, būtino jų mokslams ar studijoms, vienetą.
  2. Taip pat leidžiama vežtis bagažą ir kitus daiktus, jei jie neriboja matomumo vairuotojui ir negali sugadinti ar suteršti autobuso salono įrenginių, sėdynių, apmušalų; šunis su antsnukiais ir kitus kambarinius gyvūnus bei paukščius specialiuose narvuose. Gyvūnų savininkai, kad nebūtų suterštos sėdynės, privalo turėti užtiesalą sėdynėms uždengti.
  3. Autobuso bagažinėje galima vežti vieną bagažo, kurio matmenys ne didesni kaip 100x50x30 cm arba kurio bendra dydžių suma ne didesnė kaip 180 cm vienetą. Antrą arba didesnį negu šie matmenys bagažo vienetą keleivis gali vežti tik tada, jei baigus keleivių įlaipinimą, bagažinėje lieka laisvų vietų.
  4. Autobusuose draudžiama vežti lengvai užsidegančias, sprogstančias, dvokiančias, gailias medžiagas, smailius, pjaunančius daiktus, ginklus, daiktus, kurie gali sutepti autobuso apmušalus, sėdynes arba keleivių drabužius, griozdišką bagažą, trukdantį praeiti, gyvūnus, be taros.
  5. Prie kiekvieno bagažo vieneto bagažinėje vairuotojas–konduktorius ar pats keleivis, pagal galimybes, priklijuoja ar kitaip pritvirtina bagažo kvitą su numeriu. Kita bagažo kvito dalis, su tuo pačiu numeriu, atiduodama bagažo savininkui.
  6. Bagažą į autobuso bagažinę priima ir paskirties punkte išduoda vairuotojas– konduktorius, pateikus bagažo kvitą arba kelionės bilietą.
  V. Neatsiimto bagažo ar grąžintų siuntų realizavimo tvarka
  1. Neatsiimtas bagažas ar neatsiimta siunta saugoma 30 kalendorinių parų.
  2. Ant siuntos  nurodytais kontaktiniais telefonais, suinteresuoti juridiniai arba fiziniai asmenys yra informuojami, kad neatsiimta siunta bus realizuota.
  3. Pasibaigus saugojimo terminui, UAB „Busturas“ generalinio direktoriaus įsakymu patvirtinta komisija išpakuoja neatsiimtas siuntas ir bagažą, aprašo kiekvieną daiktą atskirai laisvos formo akte.
  4. Komisijos pirmininkui, Autobusų stoties Direktoriui, patvirtinus aktą, rasti daiktai išrūšiuojami ir utilizuojami.