ŠIAULIUOSE „ZUIKIAMS“ TEKS „KEISTI PROFESIJĄ“

Zuikiai, keliaujantys viešuoju transportu, ir juos gaudantys kontrolieriai – nuolatiniai konflikto dalyviai. UAB „Busturas“ gaunamų skundų skaičius dėl keleivių kontrolės procesų, darbuotojų elgesio, teisinių reglamentų taikymo svyruoja nuo 0,3 iki 1,5 proc. iš visų skundų skaičiaus skirtingais mėnesiais. Nuo 2018 m. birželio 28 d. Šiaulių miesto viešojo transporto keleivių kontrolės funkcijas atliekantys kontrolieriai, patikrinimo metu su savimi turi vaizdo kameras. Kontrolieriams dirbti su vaizdo kameromis leidimus išdavė Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija. Vaizdo stebėjimas užtikrina keleivių bei vežėjo saugumą ir kontrolierių teisėtų pareigų vykdymą. Kameros kontrolierių darbo metu filmuoja ir įrašinėja visus atliekamus veiksmus. Apie tai, kad patikros procesas filmuojamas, keleivius informuoja ant kontrolierių aprangos pritaisytas specialus lipdukas su užrašu „Vykdomas vaizdo stebėjimas“ bei informaciniai lipdukai pačiuose autobusuose. UAB „Busturas“ įsigijo 10 vnt. komplektų įrašančios įrangos, kurių 1 vnt. kaina apie 300 Eur.

Natūralu, kad ši sritis iššaukia ginčytinas situacijas ir abiejų pusių nesusikalbėjimą. Pavyzdžiui Vaizdą įrašančios kameros bus naudojamos kiekvieno realaus patikrinimo metu. Procesas bus ne tik įrašomas, bet ir įrašai saugomi, todėl vaizdo medžiaga prireikus padės greičiau ir objektyviau išnagrinėti ginčytinas situacijas, išvengti interpretacijų kilus konfliktui tarp keleivio ir darbuotojo. Taip pat tikimės, kad tai pagerins kontrolės paslaugos kokybę bei abiem pusėms leis pasijusti saugiau ir užtikrinčiau.

„Zuikiams“ prastėja sąlygos keliauti nemokamai ne tik Šiauliuose, bet ir pvz. Kaune, ten viešojo transporto kontrolieriai segi kameras nuo š. m. sausio 23 d., o Vilniaus kontrolieriai naudoja jas dar nuo 2016 m. pabaigos. Taigi „zuikiai“ nuo šiol bus fiksuojami akyliau ir tikėtina fiksuojami kameromis pažeidimai sudarys prielaidas patekusiems į nemalonias situacijas elgtis korektiškiau ir bendrauti maloniau.

Visuomenės dalis, kuri keliauja nemokamai, nėra labai didelė, tačiau reikia atskirti sąmoningus, t. y. tuos kurie tyčia tai daro ir taip vadinamus netyčinius keliautojus, kurie tikrai pamiršo dokumentą dėl lengvatos, kurie praleido terminuoto bilieto galiojimo datą ir važiavo su jau negaliojančiu ar pan. Apie kokius skaičius kalbame, na pvz., Vokietijoje tokių keleivių skaičiuojama apie 3 – 4 proc., Šiauliuose – iki 1 proc. Nepamirškime, jog tai tie, kurie „sugaunami“, todėl ir suskaičiuoti, kita dalis tikrai nėra pagaunami, taigi Šiaulių mieste dėl šios priežasties „nesurenkama“ maždaug 35 000 Eur per metus potencialių lėšų ir tai įvertinus tik „suskaičiuotus realius zuikius“. Todėl stebėtinas ne tik pačių „zuikių“, bet ir kitos dalies – sąžiningų keleivių požiūris į pastaruosius, nemokamai keliaujančius. T. y. šiuo atveju sąžiningieji dažnai nutyli, „nemato“ tų, kurie nesižymi, neskatina žymėtis, neragina mokėtis už paslaugą įsigyjant bilietą pas vairuotoją. Juk negauti pinigai už suteiktas paslaugas didina bet kokios įmonės nuostolius, o šiuo atveju, nuostoliai kompensuojami iš miesto Savivaldybės biudžeto, taigi iš tų pačių sąžiningų keliautojų surinktų mokesčių, taigi išeina, kad pastarieji – tie sąžiningieji sumoka du kartus: už save, kai moka už kelionę, ir už šalia važiuojantį „zuikį“ per sumokėtus mokesčius savivaldybei. Net pats pavadinimas „zuikis“ pas mus šalyje teigiamas herojus, nors tai tokia pat vagystė, kaip ir bet kokia kita, pvz., bet kokios prekės iš parduotuvės.

Visi žinome ir apie grupes socialiniuose tinkluose, kurios perspėja apie keleivių kontrolės buvimo vietas. Taigi kam jos skirtos – tiems, kas moka už kelionę ir nesuka galvos kur ta kontrolė, ar tiems, kurie sąmoningai vengia mokėti, t. y. „zuikiams“? Žinome, bet tylime, o kartais net ir priklausome tokioms grupėms. Beje, toje pačioje netolimoje jau kartą minėtoje Vokietijoje, įlipusysis į autobusą keleivis demonstratyviai parodo savo bilietą kitiems jau esantiems autobuse, o pastarieji dažnai pritariančiu galvos linktelėjimu parodo, jog pamatė, užfiksavo, kad tai ne „zuikis“. Neišvedžiosime ir neieškosime skirtumų tarp šalių, tiesiog tai pavyzdys kaip žmonių sąmoningumas ne tik sprendžia lokalią transporto įmonės-vežėjo, kaip mes pripratę galvoti, problemą, bet visos visuomenės. T. y. kai turime galvoje kaip mokesčių mokėtojų pinigai surenkami, skirstomi ir kaip mes visi naudojamės viešosiomis gėrybėmis, bet už jas moka tik pilietiški ir sąžiningi.

Paskelbimo data: 2018-07-13